[if IE 7][endif]

Verbeteren van klanttevredenheid           
en klantbehoud … belangrijker dan ooit       Praktijk   

Klanten stellen hogere eisen…en  zijn minder loyaal

De laatste jaren hebben zich in de samenleving veel ingrijpende veranderingen voorgedaan en de impact van deze veranderingen op het resultaat van ondernemingen was - en is soms enorm.

fotoVoor veel organisaties in diverse sectoren is er sprake van een afnemende vraag, sterk toegenomen concurrentie, dalende prijzen, - omzetten, - marges en -winsten. De oorzaken zijn zeer uiteenlopend en het voert te ver om daar in dit kader dieper op in te gaan. Twee oorzaken zijn echter wel vermeldenswaardig; het gedrag en de positie van klanten, die beiden in de loop van de jaren sterk zijn veranderd.
Klanten"van nu" zijn met de komst van internet, als nooit tevoren in staat het aanbod wereldwijd te zoeken en te vergelijken. Mede daardoor stellen zij steeds hogere eisen …. en zijn ze steeds minder loyaal.
Maar ook de machtspositie van de klant "van nu" is veranderd. Werd de (on)tevredenheid eerst nog kenbaar gemaakt via tv programma's als de Ombudsman en later Kassa of Radar, nu gaat dat razendsnel via diverse websites en/of sociale netwerken.
Klanten "van nu" kunnen úw succes in rap tempo maken… óf breken.

Steeds meer ondernemingen realiseren zich dan ook dat het verbeteren van klantgerichtheid , - klanttevredenheid en - klantbehoud belangrijker is dan ooit.

naar maar in de praktijk